Babakale
Babakale Tarihi
Babakale Kalesi
Babakale Camisi
Babakale Hamamı
Babakale Çeşmesi
Babakale Limanı
Babakale Feneri
Babakale Sertifkası
Babakale Bıçakları
Babakale Mutfağı
Babakale'ye Nasıl Gidilir
Latif Baba Türbesi
Asya'nın Bittiği Yer
Babakale Resimleri
Babakale Videoları
Oteller & Restaurantlar
Ziyaretçi Defteri
Gemlik Zeytini
Akhisar Zeytini
Ayvalık Zeytinyağı 


Telif Hakları © 2010.
Oğuz Savaş Uysal
Yasal Uyarı

Babakale Camisinin kitabesinde yazılı olan tarihten caminin 1725 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Kaptan-ı Derya Mustafa Paşa tarafından yaptırmıştır. Doğu ve batı taraflarından birer kemerli kapısı bulunan caminin avlusu dikdörtgen planlıdır. Avlu duvarları kesme taştan yapılmış duvar köşelerinde mükemmel bir dönüş sağlanmıştır. Duvarların üzeri çatı şeklinde örtülmüş olup kirpi süsleme yapılmıştır. Restorasyon sırasında beden duvarları çimento ile sıvanmıştır.

Esas kare mekâna kıble duvarının karşısında, sağ ve sol beden duvarlarının kuzeye uzatılması ile meydana getirilmiş olan üç gözlü son cemaat yeri ile girilir. Son cemaat mekânının zemini şeşhane taşı ile kaplı olup mekâna avludan andezit taşından yapılmış dört basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Son cemaat yeri ile avlu arasında demir korkuluklar bulunmaktadır. Son cemaat yerinin doğu cephesinde taş duvar yapılmış olup dışarısı ile bağlantı kesilmiştir. Batı cephesi zemin seviyesinden yüksekte olduğundan duvara ihtiyaç duyulmamış olup demir korkuluklarla çevrilmiştir. Son cemaat yerinin çatı örtüsü baklava aplikli çıtalı ahşap bir örtü olup ahşap örtü zamanla bozulmuştur. Restorasyon sırasında aslına uygun kalınmıştır.

Ana mekâna giriş kuzey duvarında yer alan mermer sövelere bağlantılı olan ahşap bir kapıyla sağlanmıştır. Kapının üst kısmında yuvarlak kemer içerisinde kitabesi bulunmaktadır. Caminin minaresi batı cephesinde olup batı kapısına buradan yedi basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Ana mekân çatısı son cemaat mekânında olduğu gibi ahşap olup üzeri kiremit ile örtülmüştür. Saçak alınları ve saçak altları bağdadi tarzda olup restorasyonda çimento sıvalı olarak yapılmıştır.

 Kare planlı olan caminin ana mekânın üst örtüsü sekiz adet masif ahşap direk üzerine oturtulmuştur.
    Kadınlar mahfili kuzey duvarında olup altı adet masif ahşap direk üzerinde yer almaktadır. Ana mekan zemini orijinal yapıda bordür şeşhane taşı ile kaplıyken restorasyon sırasında kırılan yada dağılanlar benzerler ile değiştirilmiştir

İbadet mekanı iki yanlarda altta dikdörtgen söveli, üstte ise yuvarlak alçı şebekeli dörder pencere ile aydınlatılmıştır. Mihrabın her iki yanında da altta dikdörtgen söveli, üstte de yuvarlak alçı şebekeli ikişerden toplam dört pencere bulunmaktadır. Giriş kapısının her iki yanında ise dikdörtgen söveli birer pencere bulunmaktadır. Cami girişinin önünde sonradan ahşap bir sundurma yapılmıştır.

Minaresi taş kaide üzerine yine taştan silindirik gövdelidir. Minare alemi XIX.yüzyılda ampir üslubunda kubbemsi olarak yenilenmiştir.Caminin kitabesinde;

“Pek değerli ve latif olan baba bu yerin karanlığını aydınlattı. Bababurnu demekle meşhur bu yer önceleri Müslümanlara saldırn Frenk eşkiyasının barındığı zor ve mesakatli bir yerdi. Bunu haber alan kaptan paşa ferman çıkararıp Müslümanları bu beldeyi vatan tutmaya teşvik etti ve ilk iş olarak bu temiz mabedi yaptırdı. Her zaman korunmuş bu kalenin ibadethanesine gizlilik aleminin ilhamından can kulağıyla işitilen bu mısralarla tarih düşüldü. Sene 1140-1141”yazmaktadır